seiji.c | vedg5z | sa.yona.la help | tags | register | sign in

seiji.c

reply

void senkyo(struct seijika *senseigata)

{

int i;

for ( i = 0; i < RIKKOUHO_NUM; i++ ) {

senseigata[i]->tousen = kokumin(senseigata[i]->name);

}

}


void initSeisaku(struct seijika *giin)

{

int i;

for ( i = 0; i < RIKKOUHO_NUM; i++ ) {

if ( giin[i]->tousen == TRUE )

giin[i]->seisaku = kanryou(giin[i]->name);

}

}


int main()

{

struct seijika senseigata[RIKKOUHO_NUM];

senkyo(&senseigata);

initSeisaku(&senseigata);

}

posted by vedg5z | reply (0) | trackback (0)

Trackback URL:
api | terms of service | privacy policy | support Copyright (C) 2018 HeartRails Inc. All Rights Reserved.